Världens mest hållbara catwalk i Almedalen

BioInnovation finns på plats under Almedalsveckan. Bland annat ordnas ”Världens mest hållbara catwalk” tillsammans med TEKO och Svensk Handel Stil. Seminariet handlar om hur vi skapar en cirkulär ekonomi för textilier.

Seminariet vill följa upp fjolårets seminarium ”Kläder du inte trodde fanns” genom att lyfta fram de politiska ståndpunkterna ytterligare och samtidigt få ta del av de senaste innovationerna inom hållbara material. Efter seminariet blir det modevisning där innovationer i form av nya material, produkter och processer presenteras för att tydliggöra de bransch- och sektoröverskridande initiativ och projekt som drivs av företag, offentlig sektor, organisationer och akademi.

Läs mer här.