Värdefulla inspel från intressenterna

BioInnovations framtida prioriterade områden och hållbar utveckling var i fokus när intressenterna bjöds in till Generalförsamling den 9 maj i Stockholm.

– Det var ett stort engagemang under våra tre parallella workshops där våra intressenter bidrog med värdefulla inspel till vårt framtida strategiska arbete, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

BioInnovations tre prioriterade områden är Chemicals & Energy, Construction & Design och Materials. Ett 50-tal intressenter deltog i dialogerna.

Gunilla Östberg

Under dagen medverkade också Gunilla Östberg, en av författarna till boken Hållbara affärer, och pratade om hållbarhetsarbete i praktiken och betydelsen för utvecklingen av nya hållbara innovationer.

Malin Ljung Eiborn, Director Sustainability & Public Affairs, berättade om hur BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid.

Lars Josefsson

Lars Josefsson, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, var ordförande för den formella delen av Generalförsamlingens möte. Här tillsammans med Anna Wiberg och Per Edström från programkontoret.

Jan Svärd och Torgny Persson

Torgny Persson, forsknings – och innovationsdirektör, Skogsindustrierna tillsammans med Jan Svärd, Programstyrelsens ordförande.

Anders Brolin, Stora Enso.

Pernilla Ståhle, BillerudKorsnäs.

Lena Heuts, RISE

Cecilia Tall, Generalsekreterare på TEKO.