Välkommen till våra avtalskurser!

meeting

I februari arrangerar BioInnovation två kurstillfällen i Stockholm och Göteborg. Kurserna behandlar bland annat de juridiska grunder som är kopplade till forskning, utveckling och innovation.

Forskning, utveckling, innovation – en juridisk orienteringskurs
Vänder sig till dig som behöver få de juridiska grunderna för det specifika området som forskning, utveckling och innovation utgör. Grundläggande avtalsrätt och förståelse för de olika immaterialrättsliga skydden är kärnan, men vi går även in lite djupare på patenträttens område, undersöker experimentundantaget och lärarundantaget. Du behöver inte ha några förkunskaper men det är bra om du är bekant med forskning och utveckling.

Läs mer i respektive inbjudan

Stockholm 4 februari
Inbjudan
Anmäl dig här

Göteborg 10 februari
Inbjudan
Anmäl dig här