Välkommen till Bioinnovations årskonferens 2020

Onsdag den 9:e december går Bioinnovations årskonferens av stapeln. Under konferensen som är digital kommer vi att prata om biobaserade innovationer och aktuella frågor inom bioekonomi.

Våra fokusområden under konferensen kommer vara trä och träbyggande, biodrivmedel samt biobaserade plaster och kompositer.

Anmäl dig till konferensen

Nedan kan du ta del av programmet för dagen:


09.00-10.00 Trä och träbyggnande

Introduktion
Anna Wiberg, Programchef Bioinnovation

Deltagare
Anders Rosenkilde, Chef teknisk utveckling på TMF samt adj. professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande på Lunds universitet
Anders Carlsson, Teknik & FoU chef på Derome Hus

Presentation av projekt inom Bioinnovation:
Fasaden i staden – Karin Sandberg, RISE
Bärande utomhusträ – Karl Lindström, Accsys
Biobaserat industriellt byggande – Eva Frühwald, Lunds universitet

10.10-11.00     Biodrivmedel

Deltagare:
Nils Hannerz, Forsknings- och innovationschef på IKEM
Åsa Håkansson, Affärsutvecklare näringspolitik och lagstiftning på Preem

Presentation av projekt inom BioInnovation:
Hydrotermisk förvätskning av restströmmar från skogs- och jordbruk – Anna von Schenck, NiNa Innovation
MiniRefine – Henrik Rådberg, Preem

11.10-12.15 Biobaserade plaster och kompositer

Deltagare:
Fortsatt samtal med Nils Hannerz, IKEM

Presentation av projekt inom BioInnovation:
Biokompositer transport – Fredrik Berthold, RISE
Renol – bioplasten från skogen – Christopher Carrick, RenCom
BioPitch – Robin Johansson, Stockholms Fotbollförbund
Biokompositer för aktiva mötesplatser – Dan Blomstrand, OrganoClick