Välkommen på Troëdssonseminarium 6 om IPR-frågor 14 april

Skogsindustrins Nya Kläder – IPR-tema för del 6 av Troëdssonseminarierna om skogsindustrins förändrade fokus

Under planeringsarbetet med våra seminarier har vi upprepade gånger funnit exempel på en oerfarenhet inom Skogsindustrin vad gäller frågor som rör IPR (Intellectual Property Rights), t.ex. patent, mönster- och varumärkesskydd. Samma gäller också forskare inom universitets- och högskolevärlden med inriktning mot Skogsindustrin. Vi har också under årens lopp arrangerat patent och IPR-dagar, som livligt uppskattats av deltagarna. 

Trots detta och förstärkt av insikten om ett ökat behov av sådan IPR-kunskap till följd av  förändrat fokus för industrin har vi beslutat att komplettera vår seminarieserie om Skogsindustrins nya kläder med ännu en dag inriktad mot IPR.

Vi vill blanda generella grundläggande begrepp med exempel på strategier från företag och organisationer i olika branscher och tillfoga både goda råd och en del rekommenderade förhållningsregler.

Se programmet för dagen

Datum: 14 april, kl 9.30 – 17.30
Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Anmälan: Snarast, dock senast 4 april i form av ett mail till researchbrokers@telia.com med uppgifter enligt nedan. Vi bekräftar Ditt deltagande.

  • För- och efternamn
  • Företag/Organisation
  • Telefon
  • E-post
  • Deltar i avslutande middag (ja/nej)
  • Önskemål om specialkost

Deltagandet är avgiftsfritt. Antalet deltagare är begränsat så vi vill därför få Din anmälan så snart som möjligt. Du får också anmäla någon kollega Du tror kan ha utbyte av dagen.

Anmälningarna ligger till grund för våra beställningar av kaffe, lunch och middag och vi är därför angelägna att de stämmer med det faktiska deltagandet. Vi tar oss därför friheten att fakturera Dig 500 kr om Du uteblir från Din anmälan utan att ha avanmält senast 3 dagar före vårt event, dvs den 11 april. 

Vi ser fram emot att träffas!

Research Brokers

Ulf Carlson       Urban Widlund      Per Jonsson

image001