Välkommen på Bioekonomiskt Forum – nu kan man anmäla sig även utan anmälningskod!

Bioekonomiskt Forum – tisdag 25 april – är årets viktigaste arena för branschen och samhällsintressenter att mötas för att diskutera aktuella frågor med koppling till skogsnäringen. I 150 år har skogsnäringen mötts för att ge insikt och inspiration – och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.

Årets program har fokus på träbyggande och innovation. Forskare, politiker, bygg- och teknikchefer samt forsknings- och innovationschefer kommer för att ge sin syn på hur vi kan få bioekonomin att växa och oljeberoendet att minska.

#bioekonomi

Läs mer och anmäl dig här