BioInnovation stödjer utveckling av nyckelteknologier för tillverkning av biobaserade produkter

Utlysningen riktar sig till projekt som ska utveckla tillverkningsprocesser för biobaserade kemikalier och material från labb- till pilotskala. Observera att uppgifterna i det här erbjudandet fortfarande är preliminära. Utlysningen planerar att öppna i mars 2018.

Läs mer här.