Utlysning öppen för hypotesprövning steg 1

I dag öppnar en ny utlysningsomgång för hypotesprövningsprojekt steg 1. Med utlysningen vill BioInnovation i samverkan med Vinnova främja nyskapande projekt med idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Utlysningen omfattar 3,5 miljoner kronor.

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Vad kan projektmedel sökas för?
Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Hur mycket medel kan projekt söka?
500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum
Ansökan görs via Vinnovas webbplats senast den 5 mars 2019 kl 14.00.

Beslut meddelas den 10 april och projekt kan starta den 15 april. Förväntad projekttid för ett projekt inom hypotesprövning steg 1 är max sex månader.

Länk till utlysningen på Vinnovas webbplats.