Nu har utlysningen öppnat: Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet

Myror

Denna utlysning syftar till att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad verksamhet. Projektförslagen kan inriktas mot att utveckla nya material, produkter och tjänster, eller mot att undersöka möjligheter till helt nya funktioner genom att tillämpa ett redan befintligt material i en helt ny miljö. Budget ligger på 32 miljoner.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 18 januari 2016
Sista ansökningsdag: 5 april 2016, klockan 14.00
Datum för beslut: 2 juni 2016

Läs mer och ansök här