Utbildningen som ger dig koll på spårbarhet

Trace4Values delprojekt Trust4Value från Chalmers Industriteknik har lanserat en utbildningsserie i fyra delar som gör dig redo för nya krav på marknaden. Vill du få bättre koll på vad som menas med spårbarhet, lära dig om digitala produktpass och få tips på hur din organisation kan förbereda för kommande lagkrav och förväntningar? Experter från Trust4Value har satt ihop en utbildning där du på en dryg timme får en bra grund att stå på.

Under de kommande åren väntas kraven på spårbarhet för produkter och material skärpas markant, exempelvis genom digitala produktpass. Företag måste då bland annat kunna visa vad produkter och material innehåller, var de kommer ifrån och hur arbetsförhållandena sett ut genom hela kedjan.

När projektet Trust4Value genomförde en kartläggning om det generella kunskapsläget kring spårbarhet visade det sig att många organisationer och företag inte är tillräckligt förberedda för kommande spårbarhetskrav. För att bidra till en allmän kunskapshöjning har en rad experter som deltar i projektet nu arbetat fram en utbildningsserie där de presenterar grunderna för spårbarhet och varför det är viktigt. Du får också bra tips på hur du kommer i gång samt en förståelse av de olika begrepp som används när man talar om spårbarhet.

Läs artikeln och gå utbildningen på Trace4Values webb