Trävärdekedjan – Välkommen som projektpartner!

Expert Team Construction & Design arbetar nu på att skapa sitt första strategiska innovationsprojekt med syfte att öka konkurrenskraften i den svenska trämanufakturindustrin genom ökad förädling av biobaserade produkter och tjänster, använda i framförallt byggbranschen i Sverige och Europa.

Nu letar vi fler företag som vill ta en aktiv roll i detta projekt! Genom ett engagemang i projektet får du tillgång till experter från akademi, institut och näringsliv som tillsammans hittar nya möjligheter utifrån de behov du och andra projektpartners identifierar och prioriterar.

Ett tydligt engagemang från behovsägare är nödvändigt för att säkra att det innovationsprojekt som nu utvecklas verkligen uppfyller BioInnovations uppsatta mål:

– En systematisk fokusflytt

  • till produkter med högre kundvärde
  • från forskning till innovation
  • från samexistens till samverkan

– Nya former av gränsöverskridande samverkan

  • för att möjliggöra nya typer av innovationer

Mer information om projektet som är under utarbetande hittar du här. En lägesrapport från Expert Team Construction & Design finns här.

Kontakta gärna Expert Team ordförande Marie Johansson för mer information eller intresseanmälan!
marie.johansson@lnu.se
0470 70 82 99