Träindustrin behöver fler EPD

I dag vill byggbranschen allt mer ha EPD för byggmaterial och byggkomponenter. En EPD, Environmental Product Declaration, ger arkitekter, byggföretag och beställare möjlighet att bedöma miljö- och klimateffekten av olika alternativ. Där vinner ofta trä, men allt trä vinner inte lika mycket, skriver NTT Woodnet som idag uppmärksammar ett seminarium som i veckan arrangerades av innovationsprogrammet IPOS, som är ett av projekten inom BIoinnovation.

I beräkningar av miljö- och klimateffekter ingår allt från ax till limpa, eller från skog till färdigt trähus. Därför är det nödvändigt att veta vilken energi som använts vid produktion och transporter.
– Här kan svenska produkter som KL-trä och limträ dra stor nytta av vår relativt sett ”goda” energi från vattenkraft, menade Anna Pantze från Tyréns.

Läs hela artikeln på www.woodnet.se.