Tisdag den 30 maj talar Anna Wiberg på Miljömålsdagarna 2017 under ämnet Bioekonomi och innovation bidrar till att nå miljömålen

Den 30-31 maj 2017 arrangeras de årliga nationella miljömålsdagarna. Länsstyrelsen i Jämtlands län är värd för evenemanget som äger rum i Östersund, på Frösön i Storsjön. Miljömålsdagarna är en mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete som brukar samla omkring 200–300 deltagare från hela landet.

Läs mer och anmäl dig här