Tilldelas 400 000 kronor för ambitiöst forskningsmål för flis

Jessica Gard Timmerfors får ta emot 400 000 kr från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond när fonden för första gången delar ut utmärkelsen Young Researcher´s Award.

Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research.”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin.”

Så lyder motiveringen för priset som tilldelas en forskare som verkat inom skogsindustriell forskning i max fem år efter disputation. Med priset vill Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond verka för att få fler unga forskare att bidra till skogsindustrins utveckling.

Jessica Gard Timmerfors, som arbetar på MoRe Research AB i Örnsköldsvik (en del av RISE) och är associerad till Mittuniversitetet, väcker liv i ett slumrande forskningsområde. Flis har inte fått stort forskningsfokus i Sverige sedan 70-talet, men nu ökar kraven på vad branschen vill få ut av skogsråvaran.

– Min ambition är att bli Sveriges nya flisningsexpert och kunna guida framtida experter inom området, säger Jessica Gard Timmerfors.

Med hjälp av prispengarna vill Jessica Gard Timmerfors besöka sågverk för att kartlägga den flis som produceras. En stor del av flisen används av massabruken och målet för forskningen är att med hjälp av insamlad kunskap utvärdera i pilotskala om energi kan sparas vid framställning av mekanisk massa. Eftersom det finns väldigt lite forskning på området kan Jessica Gard Timmerfors forskning göra skillnad.

– Flisen från sågverken behöver framställas mer effektivt för att kunna tillgodogöras på ett bra sätt av massabruken, säger Jessica Gard Timmerfors.

I takt med att det finns allt fler önskemål om vad skogen ska leverera ökar också behovet av att optimera råvaran.

– Det behövs forskning som kan frigöra material till nya processer, producera mer av mindre, samt att säkerställa att den nedtagna skogen används så effektivt som möjligt. Här spelar flisningen en viktig roll, säger Jessica Gard Timmerfors.

Läs mer om Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.