Tilldelas 400 000 kr för forskning om förhorning

Björn Sjöstrand vid Karlstads universitet tilldelas Young Researcher´s Award 2022 från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Syftet med Björns Sjöstrands forskning är att bygga upp ny kunskap om förhorning – ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning.
Forskningen kan leda till förbättrade produktegenskaper, mer optimerad användning av skogsråvaran samt ökad cirkularitet genom möjligheter till fler återvinningscykler.

Björn Sjöstrand, forskare vid KAU.

Björn Sjöstrand, forskare vid KAU. Foto: Carina Olsson.

Björn Sjöstrand förklarar;

– Förhorning uppstår när cellulosa i en fiber binder till andra cellulosakedjor inom samma fiber. Detta förhindrar fiberns förmåga att svälla och minskar dess flexibilitet. Flexibla fibrer är viktigt för styrkeegenskaper vid framställningen av kartong och papper. En pappersprodukt som framställs efter att förhorning skett blir svagare då det inte går att göra lika många bindningar mellan fibrerna. Detta är en god anledning till att försöka undvika fenomenet.

Varför förhorning uppstår är omdebatterat.

– Därför känns det extra spännande att försöka bevisa vilka mekanismer som orsakar förhorning. Vi tror att detta kommer vara väldigt relevant för industrin på sikt även om det just nu handlar om grundforskning, säger Björn Sjöstrand.

Vinsterna med en ökad kunskap är många. Björn Sjöstrand lyfter fram flera områden där forskningen kan göra skillnad. Exempelvis för pappersmassa som exporteras. Då vill man ha så litet vatten som möjligt för att minska vikten, volymen och öka hållbarheten, men i samband med att vattnet tas bort ökar förhorningen. Forskningen om förhorning kan förhoppningsvis bidra till nya torkstrategier för industrin och därmed skapa möjligheter till fler återvinningscykler och förbättrade produktegenskaper.

– Branschen går nu ifrån den gamla beskrivningen om att fibern kan cirkuleras 5 – 7 gånger mot en målbild att den istället ska kunna cirkuleras upp till 25 gånger. Mer kunskap om förhorning kan möjliggöra denna ytterligare användning av fibern. Att använda mindre mängd fibrer men bibehålla styrkeegenskaper i en produkt är ett ytterligare resultat som kan komma med en ökad kunskap och innebär då en mer optimerad användning av råvaran, säger Björn Sjöstrand.

– Med priset vill Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond stötta forskare som är i början av sin karriär. På så vis hoppas vi få fler engagerade forskare inom skogsindustriella områden. Björn Sjöstrands forskningsområde kan ge stor nytta på sikt för att vidareutveckla skogsindustrins resurssmarta processer, säger Torgny Persson, ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond samt forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Björn Sjöstrands forskning är en del av forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet. Forskningen sker i samverkan med andra forskargrupper och företag. I detta projekt kommer samverkan ske med Gunnar Henriksson vid KTH och BillerudKorsnäs.

Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 27 april 2022 på Forum för Bioekonomi.