Konferens om skogsfiberbaserad textil 28 april

bluerope_small

Skogsindustrin arrangerar för första gången en konferens om skogsfiberbaserad textil med föredrag som belyser kedjan skog, textil och kund.

Växande världsmarknad och ny teknik öppnar upp för cellulosabaserad teknik inom textilområdet. Framtidens material måste harmonisera med målen om hållbarhet och cirkulär bioekonomi. Närodlad textil av en förnyelsebar och återvinningsbar skogsråvara är snart mode. Syftet med konferensen är att belysa de möjligheter och utmaningar som vi står inför i kedjan skog – textil – kund.

Konferensen är öppen för alla som är intresserade av framtidens närodlade textil och hålls den 28 aprilStockholm Waterfront Conference Congress Centre.

Den arrangeras i samband med SPCI Convention 2016.

Fullständigt program och anmälan hittar du på spci.se