Ta möjligheten att söka stöd för att planera en Horisont Europa-ansökan!

Vinnova erbjuder stöd för att planera ansökningar till EU:s ramprogram Horisont Europa, syftet är att ge svenska organisationer bättre förutsättningar att tillsammans med europeiska partners bidra till en hållbar omställning av svensk industri.

EU:s ramprogram är en underutnyttjad möjlighet med stora resurser när det gäller finansiering, nätverk och forskningsinfrastruktur. Det finns möjlighet att söka planeringsbidrag från Vinnova två gånger per år, nästa omgång av utlysningen stänger 18 oktober. På utlysningens webbsida hittar du utlysningstexten samt vilka utlysningar i Horisont Europa som planeringsbidraget omfattar.

Nästa utlysningsomgång stänger den 18 oktober 2021.

På Vinnovas webbplats kan du läsa mer om utlysningen!