Systematiskt lärande inom BioInnovation

Inom BioInnovation drivs ett antal projekt som syftar till att stötta verksamheten i stort samt pågående och framtida innovationsprojekt. Ett av dessa är Funktionella mötesplatser, som syftar till att utveckla samverkan och lärande inom programmet. Projektgruppen är baserad på Mittuniversitetet i Östersund.

Under våren har projektet genomfört en förstudie, vilket resulterat i ett antal test som ska genomföras under kommande månader. Testerna syftar till att utforska möjligheter att på ett systematiskt sätt hantera och arbeta med nya idéer, och till att samla in insikter om hur programmets arbetssätt kan utvecklas och förbättras över tid.