Sveriges första vindkraftstorn i trä har rests

Första vindkraftstornet i trä står nu klart på Björkö utanför Göteborg. Tornet är 30 meter högt med en träkonstruktion som är stark som stål, vilken gör vindkraftverket klimatneutralt från start.

– Det här är ett stort genombrott som banar väg för nästa generations vindkraftverk. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt och genom att bygga i moduler kan vindkraftverken bli högre. Genom att bygga i trä minskar vi dessutom koldioxidutsläppen vid tillverkningen och lagrar i stället koldioxid i konstruktionen, säger Otto Lundman, vd på utvecklingsföretaget Modvion AB, i ett pressmeddelande.

Sveriges första vindkraftstorn i trä står nu klart på Björkö utanför Göteborg. Foto: Modvion

Det 30 meter höga tornet har byggts i ett modulkoncept tillsammans med träindustriföretaget Moelven på limträfabriken i Töreboda. Vindkraftstornen i trä kan byggas till betydligt lägre kostnad än stål, vilket sänker produktionskostnaden för vindkraftselen. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i trätornen vilket gör att vindkraftverken är klimatneutrala redan från start.

– Trä har fantastiska egenskaper och vi behöver bygga mycket mer i trä om vi ska klara klimatmålen. För oss är det enormt inspirerande att delta i detta pilotprojekt där vi fått använda förnyelsebart trä i en konstruktion för framställning av förnyelsebar energi, säger Johan Åhlén, vd för Moelven Töreboda, i ett pressmeddelande.

Vindkraftstornet som nu rests utanför Göteborg ska användas i forskningssyfte av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum på Chalmers. Men redan 2022 byggs det första trätornet i kommersiell skala. Modvion har skrivit under avsiktsförklaringar med Varberg Energi om ett 110 meter högt torn och med Rabbalshede Kraft om 10 torn, minst 150 meter höga.

Verksamheten delfinansieras av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och Horizon 2020 SME Instruments Phase 1.

Läs hela pressmeddelandet här.

Se gärna Skogsindustriernas film om arbetet: