Sverige startar Green Transition Initiative i USA

Som ett led i att både bidra till den globala klimatomställningen och främja svensk export lanseras nu Green Transition Initiative, skriver Vinnova på sin webb. En ny organisation ska på plats i USA främja introduktionen av svenska innovationer och påskynda samarbetet inom forskning och innovation. Bakom initiativet står Business Sweden, Energimyndigheten, Vinnova och Sveriges ambassad i Washington.

Genom att samla resurser under ett gemensamt paraply med en egen budget, ska Green Transition Initiative (GTI) agera som ett nav för svenska och amerikanska företag, myndigheter och samarbetsorganisationer. Syftet är att öka genomslaget av de deltagande organisationernas existerande aktiviteter, driva nya egna initiativ samt ta ett samlat grepp om det svenska erbjudandet inom grön teknologi.

– Med detta initiativ vill vi ge svenska företag bättre möjligheter att växa i USA och stärka Sveriges position som ledande inom gröna, hållbara och innovativa lösningar, säger Jan Larsson, VD på Business Sweden.

Initiativet har som mål att påskynda införandet av gröna teknologier i USA inom transport, energi och industri samt städer och byggnader och att öka bilateral handel, investeringar och samarbete inom forskning och innovation för grön omställning.

– Sveriges viktigaste bidrag till den brådskande klimatomställningen är hållbara innovativa lösningar. Detta initiativ stärker Sveriges förutsättningar att göra skillnad, genom att intensifiera samarbeten inom akademi, industri, startups och offentlig sektor med ett av världens starkaste innovationsländer, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Källa: Vinnova

Läs om initiativet på Vinnovas webb