Sverige måste effektivisera arbetet kring hållbarhet kopplad till bioekonomin – nu inleds förstudie

I höstas beslutade innovationsprogrammet BioInnovation att öppna en förstudie för att utreda hur man kan bygga vidare på framtagna standarder för bioekonomin. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. Swedish Standards Institute (SIS) fick förtroendet att projektleda och koordinera arbetet då de lett framtagandet av de gällande standarderna. Förstudien består bland annat av två workshops och vid den första samlades ett femtiotal intressenter i Svenskt Näringslivs Hus för att vara med och påverka.

– Standarder ger en bra grund för ett gemensamt arbetssätt och en trovärdig kommunikation gällande hållbarhetsfrågor. I det här fallet är de framtagna standarderna ganska övergripande och mer detaljer behövs för att dra full nytta av dem. Dessutom ser man ett behov av ytterligare aktiviteter såsom datainsamling, kommunikationsmaterial med mera, berättar Maria Gustafsson, SIS projektledare samt koordinator för förstudien.

Inför den inledande workshopen den 20 januari hade SIS i samarbete med IKEM, Skogsindustrierna, Svebio, Södra, Domsjö, Mondi, Sekab och Innventia tagit fram ett antal frågeställningar och idéer. Under workshopen presenterades förslag till kommande aktiviteter och en givande diskussion uppstod. Mottagandet var positivt och gav bra input för kommande arbete.  I workshopen medverkade intressenter från bl.a. skog-, textil- och bioenergisektorn.

– Det är tydligt att behovet av ett sådant här projekt finns och jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna! fortsätter Maria Gustafsson.

Förstudien har titeln Operationalisering av hållbarhetskriterier och LCA för den biobaserade sektorn i Sverige , och ska bl.a. utreda vilka aktiviteter kopplade till hållbarhet och livscykelanalyser det finns önskemål om och behov av. I nästa workshop bjuds nya intressenter från branschen in och ett förslag planeras att lämnas till BioInnovations styrelse i april.

– Dessa insatser kan ge viktiga insikter i hur man kan få kunder att välja hållbara alternativ. En ökad betalningsvilja för hållbarhet bidrar till ökat förädlingsvärde av den svenska bioråvaran, och därmed till ökad internationell konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn. Det är viktiga mål för BioInnovation att bidra till, säger Per Edström, tf. programchef i BioInnovation.

Läs mer i presentationen av förstudien

För mer information kontakta:
Maria Gustafsson, Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute
Mobil 072 280 19 40, E-post: maria.gustafsson@sis.se

Sara Ullmark, kommunikationsansvarig, BioInnovation
Mobil: 070 386 79 94, E-post: sara.ullmark@bioinnovation.se