Svensk-finska biobaserade utvecklingsprojekt startar

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har tillsammans med Business Finland, Clic Innovation och Vinnova genomfört en gemensam utlysning för de två starka bioekonomiländerna Sverige och Finland. Nu har fyra projekt beviljats medel och tre av dessa projekt sker i samverkan mellan länderna. Projekten ska utveckla nyckelteknologier för kemikalier eller material från bioråvara.

Projektens titlar är:
Sågverk 4.0 Anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, datadrivna modeller och beslut
NordicBio – Circular Nordic Bio Nonwoven in MedTech Applications
MiniRefine – Demonstration av Nya processer för produktion av förnyelsebara drivmedel för transportsektorn
Storskalig produktion av Appethyl 2 för biologisk aptitkontroll.

Sammanlagt har de fyra projekten beviljats 13,9 Mkr fördelat på 4 år. I projekten Sågverk 4.0, NordicBio och MiniRefine samarbetar både svenska och finska aktörer, medan projektet Storskalig produktion av Appethyl 2 drivs av endast svenska aktörer.

– Det är glädjande att vi nu främjar en ökad forsknings- och utvecklingssamverkan mellan länderna med starka projekt som också visar på den stora potentialen och bredden inom den biobaserade utvecklingen, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

– Samarbetet mellan de starka bioekonomiländerna Finland och Sverige är viktigt och vi har nu bra möjligheter att också i framtiden fortsätta samarbetet kring nya biobaserade och cirkulära innovationer, säger Tuula Savola, Bioeconomy Program Manager, Business Finland.

– Det blir spännande att följa dessa projekt. Sverige och Finland kan lära av varandra och tillsammans bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi, säger Anders Holmgren, utlysningsansvarig, Vinnova.

– Jag hoppas att detta bara är början till ett långvarigt framtida samarbete inom ett både viktigt och inspirerande område, säger Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor, CLIC Innovation.

Bakgrund till utlysningen
I samband med att Finland under 2017 firade 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige. Det var en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell forskning i form av forskartjänster. Utlysningssamarbetet är en konkret effekt av samarbetet som startade mellan länderna i och med överlämnandet av presenten.

I utlysningen ”Utveckling av nyckelteknologier för tillverkning av biobaserade produkter” fanns det möjlighet att antingen söka medel gemensamt från båda länderna, eller om ett projekt endast hade parter från ett land att söka medel i det landet. Erbjudandet riktade sig till projekt som möjliggör processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserade specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

Läs mer om Business Finland
Läs mer om CLIC Innovation
Läs mer om Vinnova