Sven-Erik Bucht på skoglig främjarresa i Indien

I mitten av november besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Indien för att stödja svensk-indiskt samarbete inom området cirkulär och biobaserad ekonomi. Landsbygdsministern träffade även svenska företag och främjade svensk livsmedelsindustri.

Indien är en prioriterad marknad för regeringen och det finns stora möjligheter för ökad samverkan mellan länderna, särskilt inom området cirkulär och biobaserad ekonomi. Indien delar Sveriges syn på klimatutmaningarna och vikten av att ställa om till en biobaserad ekonomi, och för att lyckas med omställningen är det hållbara skogsbruket en av de viktigaste faktorerna.

Aditya Birla är ett multinationellt konglomerat och det första företag som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte i Indien. Företaget är utöver en stor mängd andra affärsområden, en av världens främsta tillverkare av textilmaterialet viskos. Aditya Birla äger Domsjö fabriker AB i Örnsköldsvik, som redan i dag exporterar viskos för textilframställning. Mötet med representanter för företaget handlade bland annat om en eventuell etablering av ett stort och hypermodernt bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Sven-Erik Bucht besökte även Aditya Birla Groups forsknings- och utvecklingscenter i delstaten Gujarat samt företagets huvudkontor i Mumbai.

I Mumbai träffade Sven-Erik Bucht även premiärministern för delstaten Maharashtra, Devendra Fadnavis, fackministern för landsbygdsutveckling, Pankaja Munde, samt fackministern för livsmedel, djurhållning och fiskefrågor, Mahadev Jankar.

Avslutningsvis besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht de svenska företagen Delaval, Tetra Pak och Alfa Laval i distriktet Pune. Tillsammans med de svenska företagen, regeringsrepresentanter från Maharashtra och indiska forskare deltog landsbygdsministern i ett rundabordssamtal om livsmedelssäkerhet och hälsostandarder.

Nyheten är hämtad från regeringskansliet.se