SunPine investerar 250 miljoner i ny fabrik

 – Marknaden för vår hållbara talldiesel växer och vi vill ta ansvar för det svenska bränslebytet till förnyelsebara drivmedel, säger Magnus Edin, vd för SunPine i ett pressmeddelande.

Ägarna Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter har fattat beslutet att SunPine nu investerar i en helt ny anläggning i anslutning till sin fabrik på Haraholmen i Piteå. Kapaciteten ska ökas med 50 procent.

– Vi är nu framme vid en tidpunkt där vi med tillförsikt kan ta nästa steg i utvecklingen. Vi är redan ett världsledande hållbart bioraffinaderi som har en portfölj gröna produkter som möter en god efterfrågan på marknaden, säger Magnus Edin, vd för SunPine.

– Nu investerar vi 250 miljoner för att öka kapaciteten 50 procent av talldiesel. Det kan innebära upp till 20 nya arbetstillfällen direkt i vår egna verksamhet, men åtskilligt fler via alla tjänster vi ska upphandla. Nu i vår sker ansökan om miljötillstånd och upphandlingar av material och tjänster startar. Vi hoppas kunna starta produktionen i den nya anläggningen 2020, säger Magnus Edin i pressmeddelandet.

Huvudfokus är att öka kapaciteten på produktionen av talldiesel som via Preem når konsumenterna som Sveriges enda Svanen-märkta diesel.
– Med rätt förutsättningar kan SunPine stå för 14 procent av behovet
av all förnyelsebar diesel i Sverige 2030. Det vore stort om Sverige kunde ta den positionen, som förebild. Jag är övertygad om att det hållbara svenska skogsbruket kan stå för en betydande del av hela Sveriges behov av förnyelsebara drivmedel, säger Magnus Edin.

Läs mer på SunPines webbplats.