Sundbladsfonden instiftar pris för nya forskare i skogsindustrin

Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond kompletterar nu sitt årliga Kompetensutvecklingspris med ett pris riktat till nya forskare. Young Researcher´s Award om 400 000 kr riktar sig till forskare som verkat max fem år inom skogsindustriell forskning. Dessutom ökas prissumman för Kompetensutvecklingspriset.

– Skogsindustrin är nyckeln till många av framtidens fossilfria material och produkter. Med Young Researcher´s Award vill Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond främja nya forskare att intressera sig för och utveckla skogsindustrin, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna som också är ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond.

Det innebär att Sundbladsfonden nu efterlyser ansökningar både till Kompetensutvecklingspriset om 700 000 kr och Young Researcher´s Award om 400 000 kr.

Båda prisen ska bidra till insikter om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri.

– Kompetensförsörjning och utveckling är viktiga frågor för skogsindustrin. Vi är därför glada över att nu ha möjlighet att både kunna premiera nya forskare och ytterligare kunna stärka möjligheten till kompetensutveckling för de forskare som bidragit till skogsindustrins utveckling under en längre tid, säger Anders Norén, utvecklingschef på Holmen och ledamot i stiftelsens styrelse.

För att ansöka om prisen ska en intresseanmälan skickas in till fonden via linda.larsson@skogsindustrierna.se senast den 30 november 2020. Mer information finns på stiftelsens hemsida: www.sundbladsfonden.se.