Stort intresse för BioInnovations öppna utlysning!

BioInnovations första öppna utlysning lockade till många projektansökningar, närmare bestämt 64 stycken.

”Vi är väldigt nöjda med det stora antalet ansökningar”, säger programchef Susanna Winzenburg. ”Detta tyder på att området är intressant och ger BioInnovation goda förutsättningar att hitta nya visionära idéer som så småningom kanske kan övergå till att bli innovationsprojekt inom programmet.”

Nu bedöms ansökningarna av Vinnova och beslut meddelas den 3 juni 2015.

Tack till alla som ansökt!