Storsatsning på nya material från skogsråvara

Nu startar TREESEARCH – en nationell plattform för biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvara. Detta är Sveriges hittills största satsning på forskning och innovation inom området, och den ska bidra till ett stort steg mot en svensk bioekonomi. Staten går nu in med 70 miljoner kronor från regeringens samverkansprogram genom Vinnova och BioInnovation. Totalt har TREESEARCH en budget på runt 400 miljoner kronor, och man hoppas i framtiden kunna tillverka bland annat batterier, fönsterglas och medicinska implantat.

Vid lanseringen den 14 juni lyftes TREESEARCH fram av närings- och innovationsminister Mikael Damberg som ett gott exempel på hur bred samverkan stärker Sverige som innovationsland med internationell konkurrenskraft, och samtidigt bidrar till att nå våra hållbarhetsmål.

– Det är mycket glädjande att regeringen satsar starkt på bioekonomi, och vi är entusiastiska över att projektet nu är startklart. TREESEARCH skapar förutsättningar för teknologisprång inom bioekonomin som kan förse den framtida industrin med nya avancerade material och produkter med skogen som råvara. Därmed bidrar vi till långsiktigt konkurrenskraftiga företag och en mer hållbar värld. Sverige har alla förutsättningar att ligga i framkant för omställningen, säger Per Edström, processledare vid BioInnovation.

– Det här är en fantastisk satsning på forskning, samverkan och kompetensuppbyggnad. Med det här anslaget kan vi ta fram ny kunskap och vägar för att utbyta kunskap som kan lägga grunden till framtida innovationer – innovationer som är nödvändiga för att vi ska kunna lämna vårt oljeberoende. Det är speciellt glädjande att vi nu får en långsiktig satsning då just långsiktighet är viktigt för att kunna upprätthålla en hög forskningsnivå. Det ger oss också en chans att satsa på de yngre forskarna, som är våra framtida forskningsledare i både akademi och industri, säger Josefin Illergård, forskare vid KTH och kommunikatör för TREESEARCH-plattformen.

Om TREESEARCH
Bakom Treesearch ligger en grupp starka skogsindustriföretag i form av BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog och Södra, som med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samverkar med KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Ytterligare aktörer förväntas ansluta i takt med att TREESEARCH etableras. Samverkan är öppen, och tanken är att all forskning som görs på skogsmaterial och specialkemikalier ska samlas inom Treesearch och bli tillgänglig för alla, med målet att Sverige blir världsledande inom forskning och industriell utveckling.

För ytterligare information eller bilder:
BioInnovation:
Sara Ullmark, Kommunikationsansvarig, 070 386 7994, sara.ullmark@bioinnovation.se