Stora Enso lanserar en förnybar kartongtub

Idag består de flesta förpackningar inom kosmetika av fossilbaserad plast. Stora Enso lanserar ett nytt klimatvänligt alternativ i form av en tub i kartong som lämpar sig som primärförpackning för hudkrämer.

Allt fler kosmetikaföretag efterfrågar klimatvänliga förpackningslösningar som är både förnybara och återvinningsbara. Genom att ersätta de plasttuber som idag används inom kosmetika med ett mer hållbart alternativ skulle miljökonsekvenserna av förpackningar inom kosmetikabranschen minska.

Stora Enso lanserar nu en förnybar kartongtub med fettåligt barriärskikt, vilket gör den lämplig som primärförpackning för hudkrämer. Idag kan tubtillverkning av kartong minska användningen av plast med 70 procent jämfört med plasttuber. Förhoppningen är att även ersätta plastkorken och tubmynningen med ett biokompositmaterial.

”Vi ser en ökad efterfrågan på nya innovativa lösningar i återvinnbara material inom kosmetikabranschen. Den här tuben är ett bra exempel på hur vi tillsammans med kunderna och deras leverantörer driver på innovationer för att ta fram förpackningar för framtiden. Kartongtuben kommer att ge kosmetikavarumärken som vill tilltala miljömedvetna konsumenter ett konkurrenskraftigt nytt alternativ”, säger Henna Paakkonen-Alvim, Vice President, Innovation, Stora Enso Consumer Board division i ett pressmeddelande.