Stora Enso i samarbete med H&M-gruppen och Inter IKEA-gruppen för att industrialisera TreeToTextile

TreeToTextile AB är sedan 2014 ett joint-venture mellan H&M-gruppen, Inter IKEA-gruppen och innovatören Lars Stigsson med syfte att utveckla nya textilfibrer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. TreeToTextile meddelade nyligen i ett pressmeddelande att Stora Enso ansluter sig till partnerskapet och stödjer industrialiseringen av TreeToTextiles produktionsprocess genom att bygga en demoanläggning vid en av deras nordiska anläggningar.

– Vi är glada över att välkomna Stora Enso som samarbetspartner och ser fram emot att dela med oss av det innovativa arbete vi bedriver inom TreeToTextile. Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad, säger Annica Karlsson, styrelseordförande, TreeToTextile AB.

De fyra samarbetsparterna har en lika stor andel i TreeToTextile och delar tron på att det finns en stor marknad för en fiber med bra hållbarhetsprestanda som samtidigt kan produceras till en lägre kostnad.

TreeToTextile använder förnybar skogsråvara i processen och regenererar cellulosa till en textilfiber.

Produktionsprocessen använder mindre energi och kemikalier, vilket gör processen betydligt mer hållbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella tekniker och fibrer.

Tekniken har tidigare testats i Sverige och ska nu skalas upp till en demoanläggning vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar. Inter IKEA-gruppen och H&M-gruppen planerar att använda fibern i sina produkter, men syftet är att fler inom branschen ska kunna ta del av denna hållbara fiber, eftersom den kan användas i konventionella leverantörskedjor.

– Vi är väldigt glada över att vara en del av detta partnerskap och därigenom bidra till en mer hållbar textilproduktion. Stora Enso producerar dissolvingmassa för textilier baserade på förnybart och spårbart trä från hållbart förvaltade skogar. Det blir spännande att följa industrialiseringen av denna teknik på en av våra anläggningar för att möta den växande efterfrågan, säger Markus Mannström, chef för divisionen för biomaterial på Stora Enso i pressmeddelandet.

– Vi välkomnar Stora Enso som partner. För oss är TreeToTextile en långsiktig investering som vi är övertygade om kommer bidra till ett större kunderbjudande av hållbart producerade produkter till bra priser, säger Erik Karlsson, Investment Manager för hållbart mode på CO:LAB, H&M-gruppen.

– Med Stora Enso som partner får vi industriell kunskap och god kompetens inom cellulosaområdet. Detta, tillsammans med befintlig konsument- och textilkunskap samt entreprenörsanda, tar oss ett steg närmare vårt mål att introducera en ny hållbar lågkostnadsfiber för de många, säger Lena Julle, inköpschef för textil på IKEA of Sweden.

– Det är fantastiskt att idén om att nyttja skogsresurser för en mer hållbar textil har utvecklats från labbstadium till en kommersiellt hållbar produkt på bara några år, säger uppfinnaren och entreprenören Lars Stigsson i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet här.