Stora Enso hyllas för innovation och ledarskap

Bild: Stora Enso

Det amerikanska nätverket BCD tilldelade Stora Enso ett hedersutnämnande i samband med en internationell prisdelning. Motiveringen till utmärkelsen var framförallt skogsindustrikoncernens kultur av innovation och ledarskap kring hållbara bioförnybara processer.

– Stora Enso är ett utmärkt exempel på ett företag som har utvecklat en kultur i implementeringen av bioförnybara processer som kommer att ge mervärde till verksamheten och göra företaget mer livskraftigt för framtiden, säger BCD:s vd och grundare Masood Akhtar om utnämningen i ett pressmeddelande.

Lauri Lehonen

Innovationschef Lauri Lehonen tog emot priset från BDC.

Det var i samband med prisutdelningen av Biorenewable Deployment Consortium (BDC) 2020 Forest Products Innovation Award den 22 oktober som hedersutnämnandet gjordes.

– Det är en ära för oss att bli erkända av BDC. […] Vi tar emot detta pris på uppdrag av vårt världsomspännande team som är dedikerade till innovation inom området bioförnybara produkter och processer, kommenterar Lauri Lehtonen, innovationschef, Divisionen för Biomaterial, Stora Enso.

Om BDC
BDC är ett nätverk av offentliga och privata företag som är intresserade av att påverka utvecklingen av den framväxande bioekonomin i USA och runt om i världen. BDC står för Biorenewable Deployment Consortium,