Stor efterfråga på produkter av svensk skogsråvara

image006

Hypotesprövningsprojektet Lansering av textilprodukt från svensk skog är nu avslutat och resultatet visar att det finns en stor efterfråga på produkter med ursprung i svensk skogsråvara.

– Målet med projektet var att lansera en textilprodukt av svensk skogsråvara, vilket vi nu gör. Dessutom har projektet lett till en ökad kännedom om möjligheterna att förädla svensk skog och ett bättre beslutsunderlag för att utveckla och marknadsföra produkter av svensk skogsråvara, säger projektledare Niklas Gilmark, Allvar Underwear.

Projektet har genomförts i samarbete med en modedesigner och två forskare från Högskolan i Borås. Syftet har varit att testa efterfrågan på en textilprodukt från svensk skogsråvara, definiera kundernas krav på textilier från svensk skog och identifiera hur ursprunget i den svenska skogsråvaran påverkar textilproduktens kundnytta i form av varumärkes- och produktupplevelse.

– Vi har jobbat mycket med att upprätta försäljningskanaler, etablera distributionsprocesser och bearbeta medier. Det har lagt grunden för en framgångsrik lansering av produkterna, avslutar Niklas.

Produkterna lanseras i butiken Manlig Depå på NK i Stockholm med en numrerad första upplaga. De kommer i två modeller och i fyra färger och börjar säljas i början på mars.

Läs mer om projektet i DI Weekend