Status för de första innovationsprojekten

Under styrelsemötet den 22 maj diskuterades bland annat de första innovationsprojekten inom de tre prioriterade områdena Materials, Construction & Design och Chemicals & Energy.

Styrelsen beslutade att innovationsprojektet inom området Materials ”Etablera närodlad textil i Sverige” skickas in till VINNOVA. Även innovationsprojektet inom Construction & Design ”Framtidens biobaserade byggande och boende” kommer efter några kompletteringar att skickas in till VINNOVA enligt styrelsens beslut.

När det gäller innovationsprojektet inom området Chemicals & Energy konstaterade styrelsen att projektet inte stöds av tillräckligt många företag för att kunna läggas till grund för en ansökan. Styrelsen beslutade att ett omtag behöver göras och ordförande för Expert Team Chemicals & Energy fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska drivas vidare.