Stärkt innovationskraft genom BioInnovations avtalsmallar

Välkommen till presentation av mallarna! Göteborg 19:e oktober och Stockholm 22:a oktober.

BioInnovation bjuder in till en presentation av de nya avtalsmallarna som tagits fram av advokat Ia Modin för BioInnovations innovationsprojekt. Målgruppen för presentationen är projektledare, deltagande företag, akademi och institut som deltar i de olika innovationsprojekten.
GÖTEBORG
Datum: 19 oktober
Tid: kl 9.20-15.00
Plats: Ooto, Sven Hultins Plats 1-2
Anmäl dig här

STOCKHOLM
Datum: 22:a oktober
Tid: kl 9.20-15.00
Plats: Innventia, Drottning Kristinas väg 61
Anmäl dig här

De fyra avtalen består dels av tre olika avtal för innovationskonsortier:

·       Supported Innovation Collaboration
·       Innovation Hub with Collaborative Research
·       Value Chain Innovation
dels ett avtal för informations- och kompetensbyggande projekt
·       Knowledge sharing

De tre avtalen för innovationskonsortier har en gemensam struktur och i den utsträckning som det har varit möjligt så har de samma innehåll, vilket också går igen i avtalet Knowledge sharing. För att kunna möta de olika behov som projekten kan ha i förhållande till sina respektive strukturer och affärsmodeller så erbjuder mallarna olika funktionalitet och lösningar bland annat vad avser ägande och nyttjande av resultat, bakgrundsinformation, beslutsstruktur och sekretess.

Du är inbjuden till presentation av avtalen och deras funktioner samt till en fördjupande speciell genomgång för forskningsutförare som ska tillämpa avtalen. Presentationerna hålls av advokat Ia Modin.