Stark politisk vilja för bioinnovationer – men samverkan är avgörande

Nu har de första resultaten trillat in från aktivitetsprojektet MARKPOLL – Marknads och politiska förutsättningar för biobaserade innovationer. Det är resultat från djupintervjuer med myndigheter och politiska talespersoner inom näringspolitik, miljöpolitik och energipolitik. Resultatet ska analyseras, men redan nu syns tydligt att det finns en stark politisk vilja för övergång till en biobaserad ekonomi. En av de stora utmaningarna verkar vara hur nationella och regionala initiativ samverkar.

Resultaten kommer att presenteras och diskuteras i ett antal workshops under våren där du har möjlighet att delta och tycka till om det fortsatta arbetet i projektet. Datum kommer inom kort.

Vill du veta mer redan nu kan du följa arbetet på bloggen bioekonomi.se.