Sök till BioInnovations öppna utlysning

Med utlysningen vill vi fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Vi uppmuntrar nydanande, hypotesprövande mindre forsknings- och innovationsprojekt av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda en hypotes.

För mer information om utlysningen gå in på:

 http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/BioInnovation/