Södra i stort samarbete med Lenzing – ska skapa textilåtervinning i världsklass

Södra och Lenzing ingår nu ett stort samarbete. Företagen ska tillsammans arbeta för att hantera utmaningarna med återvinning av textilavfall och för att utveckla en cirkulär textilindustri, uppger företagen i ett pressmeddelande.

Södra och Lenzing, som är en  ledande global leverantör av vedbaserade textilfiber, har båda jobbat i flera år med övergången till en hållbar och cirkulär textilindustri. Nu tar de nästa steg. Den 2 juni skrev företagen på ett samarbetsavtal för att stärka arbetet ytterligare – tillsammans. I det nya samarbetet ingår såväl ett kunskapsutbyte som en gemensam processutveckling. Produktionskapaciteten av Södras Oncemore®-massa ska också utvecklas. Målet är att årligen hantera 25 000 ton textilavfall för inblandning i massatillverkningen från och med år 2025.

I dag återvinns en försvinnande liten andel av världsproduktionen av kläder och textilier. I stället går det mesta till förbränning eller deponi. Detta är en fråga som Södra och Lenzing tidigare har adresserat genom att utveckla lämpliga alternativa lösningar på egen hand. Företagen har många års erfarenhet av storskalig industriverksamhet och är experter inom respektive område.

Södras vd: ”Nästa steg på resan med Oncemore”
Tillsammans kommer Södra och Lenzing nu förbättra återvinningen av textilavfall ytterligare. Detta genom att vidareutveckla teknik för en bredare, industriell användning av cellulosabaserat textilavfall efter konsumentledet. Den gemensamt framtagna massan OnceMore® kommer sedermera också att användas som råmaterial i produktionen av Lenzings specialtextilfibrer under varumärket TENCEL™ x REFIBRA™.

– Samarbetet med Södra är en viktig milstolpe för att nå våra ambitiösa klimat- och hållbarhetsmål. Vi är stolta över att kunna fortsätta vår resa tillsammans med en kompetent samarbetspartner. Ett företag kan inte på egen hand lösa den akuta frågan om textilavfall. Det är proaktiva samarbeten – som det här – som gör att vi kan komma framåt och förändra systemet i grunden, säger Christian Skilich, ledamot i Lenzings ledning.

– Med OnceMore® har Södra skapat en unik lösning för att tillverka textil med en återvunnen råvara som bas. Genom samarbetet med Lenzing tar vi nu nästa steg på resan och kommer att tillföra återvinning i världsklass till den textila värdekedjan. Tack vare en ny investering kommer Södra också att öka vår produktionskapacitet av OnceMore® med tio gånger under 2022 och även öka andelen återvunnet textilavfall. Detta är viktiga steg mot vårt långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Läs hela pressmeddelandet.