Snart dags för BioInnovations Generalförsamling

Den 18 maj samlas BioInnovations Generalförsamling för att påverka programmets framtid och skapa förutsättningar för biobaserade innovationer.

Under dagens första del, Generalförsamlingen, kommer intressentorganisationerna bland annat att rösta fram områdena för de nya innovationsprojekten i BioInnovation och påverka valet av representanter och ordförande i Advisory Board och Programstyrelsen, samt Expert Team-ledare.

Under dagens andra del kommer intressenterna att bjudas på flera inspirerande inspel och idéer kring hur man kan organisera sig, samarbeta och inte minst i vardagen systematiskt arbeta för att öka innovationsförmågan – både i sina organisationer och i BioInnovation.

Efter Generalförsamlingens sammanträde 18 maj kommer BioInnovation att gå ut med en öppen inbjudan till alla som är intresserade att medverka i den fortsatta processen. Håll utkik på vår webb och nyhetsbrevet för mer information.

Programmet är öppet för fler – välkommen med!

Om du är en intressentorganisation till BioInnovation och ännu inte fått inbjudan till Generalförsamlingen, vänligen mejla info@bioinnovation.se.