Skogsnäringens nya forskningsagenda: Därför är den skogsbaserade bioekonomin en viktig del av Sveriges framtid

År 2016 har varit ett ovanligt intensivt och spännande, inte minst för oss som är engagerade i forskningsfrågor om skog och förnybara råvaror. Regeringen har presenterat sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, näringen har samlats kring en ny forskningsagenda och det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har fått full kraft.

Vi inbjuder nu till en dag kring skogsnäringens betydelse och möjligheter för Sverige att ta en ledande roll i omställningen till bioekonomi.

Datum: 11 januari 2017
Tid: Kl. 10.00-16.30 med efterföljande mingel
Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Dagen inleds klockan 10.00 med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och cheferna för två av Sveriges största skogsindustrier, Per Lindberg från BillerudKorsnäs och Per Lyrvall från Stora Enso. Efter lunch berättar de stora finansiärerna av forskning; Göran Marklund vid Vinnova, Ingrid Petersson vid Formas och Åke Iverfeldt vid Mistra samt Energimyndigheten om pågående och planerade satsningar med skoglig och skogsindustriell inriktning. Dagen avslutas med konkreta exempel på forskningsresultat och lansering av skogsnäringens nya forskningsagenda.

Preliminärt program

09.30-10.00 Registrering (kaffe, te, frukt)

10.00-12.00 Skogsnäringens roll i Sverige
• Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
• Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs
• Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso
• Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
• Frågestund

12.00 -13.30 Lunch

13.30-15.00 Forskningsfinansiärerna
• Göran Marklund, ställföreträdande GD Vinnova
• Åke Iverfeldt, vd Mistra
• Ingrid Peterson, GD Formas
• Energimyndigheten
• Frågestund

15.00 -15.30 Paus

15.30-16.30 Forskningsagendan
• Mikael Hannus, innovationschef Sverige Stora Enso
• Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna
• Frågestund

16.30 -17.30 Mingel

Anmäl dig här, senast 22 december