Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 – en manifestation

Deltagare vid Skogsnäringens Forskningsagenda den 10 januari 2018

Från vänster: Ola Schultz-Eklund, teknisk direktör på Holmen, Magnus Wikström, teknisk direktör på Billerud Korsnäs och Jan Wintzell, chef Stab Affärsutveckling och Innovation på Svea Skog.

En uppdaterad version av Skogsnäringens Forskningsagenda lanserades den 10 januari under en konferens där cirka 200 personer från industri, akademi, forskning, stiftelser och politik deltog. På scenen hördes branschens mest tongivande företag om de gemensamma prioriteringarna.

– Forskningsagendan ger en möjlighet att till omvärlden kommunicera betydelsen av att bruka skogen och de samhällsvärden som följer av detta. Genom våra satsningar på forskning och innovation visar vi att skogsnäringen är en bransch som möjliggör lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar, sa Jan Wintzell, chef Stab Affärsutveckling och Innovation på Svea Skog.

Ett unikt samarbete sker inom skogsnäringens industrigren. En gemensam forskningsagenda har tagits fram i fjärde versionen med branschens prioriterade åtgärder för tillväxt i världens bioekonomi. Målsättningarna är att öka tillväxten i hållbart brukade skogar, stärka konkurrenskraften, utveckla nya biobaserade produkter, samt öka det industriella träbyggandet.

– Den här dagen är en manifestation. Det är en styrka att alla dessa företag, som konkurrerar med varandra på en global marknad, kan samlas och tydligt peka ut riktningen för en fortsatt utveckling av den svenska skogsnäringen. Jag är glad över att BioInnovation kan vara en viktig del av genomförandet av forskningsagendans innehåll, sa Per Edström, processledare för BioInnovation och närvarande under dagen.

Det talades även om bränsle under dagen. Sören Eriksson, kemist och utvecklingsingenjör på Preem och projektpart i BioLi2.0 sa följande:
– Tre av sex företagsledare pratade idag om bränslefrågan, för ett år sedan berördes frågan inte alls. Företagen börjar förstå att bränsle kan vara en del av värdekedjan, det tycker jag känns väldigt spännande.

På plats var även BioInnovations-projektet OnSkin som visade teknisk utveckling i form av en 3D-printer. Under dagen printade de ett öra i nanocellulosa för att demonstrera att vi i framtiden kan komma att skriva ut specialanpassade organ och förband direkt under operation.

Läs mer om dagen här!

Deltagare vid Skogsnäringens Forskningsagenda den 10 januari 2018

Från vänster: Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna samt Henrik Sjölund, vd och koncernchef på Holmen.