Skog kan bli fiskmat

Idag matas fisk i fiskodlingar ofta med antingen mjöl gjort på andra fiskar eller med sojamjöl. Inget av alternativen är miljömässigt hållbara. Produktionen av fiskmjöl utgör ett miljöhot då stora mängder fisk tas upp ur haven och mals ner till fiskmjöl. Sojamjölet är tyvärr inte bättre. De senaste femtio åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats. Den kraftigt ökade efterfrågan kräver mer odlingsyta vilket drabbar bland annat regnskogar och savanner.

Sylfeed är en internationell satsning som nu finansierats med 11,7 miljoner euro från Bio-Based Industries Joint Undertaking. Projektet ska demonstrera en hållbar produktion av fiskfoder från skogsråvara och konsortiet består av Arbiom, Laxa, Matis, Norske Skog Golbey, Østfoldforskning, Prayon, Processum och Skretting.

Projektledare Björn Alriksson berättar om projektet.

Varför är projektet viktigt?
– Målet är att producera ersättningsprodukter till fisk- och sojamjöl eftersom tillverkningen av dessa är förknippade med en rad negativa miljöeffekter. Målet är förstås också att skapa en ny högvärdig bulkprodukt för bioraffinaderiindustrin.

Varför kan vi inte fortsätta att mata fiskarna med fisk- eller sojamjöl som vi gjort under lång tid?
– 80% av våra världshav är idag helt exploaterade, överexploaterade eller utfiskade. Att öka fisket ytterligare för att producera fiskmjöl förvärrar situationen. Fiskodlingsindustrin växer dessutom väldigt mycket så den ökande efterfrågan på foderråvaror måste tillgodoses med hållbara råvaror. Skövling av regnskog är en annan miljöeffekt, eftersom soja ofta odlas på före detta regnskogsmark i Sydamerika. Och i Europa är vi väldigt beroende av sojaimport för foder till boskapsdjur, fiskodlingar, etc.

Vilka utmaningar står vi för idag som med er forskning kan lösas?
– Vi vill förse foderindustrin med stora volymer hållbar foderråvara och minska importbehovet av soja till Europa. Minska användandet av fiskmjöl och öka lönsamheten för skogs-/bioraffinaderiindustrin.

Ert projekt är internationellt. Är det positivt eller negativt effektivitetsmässigt?
– Ja, det återstår att se men vi kände flera av de deltagande parterna väl sedan tidigare vilket underlättar samarbetet.

Vilka länder ingår i samarbetet?
– Sverige, Norge, Island, Frankrike och Belgien.

När i tid tror ni att det kommer att finnas ett fiskfoder i industrin utvunnit ur träråvara?
– Svårt att säga. I mindre volymer kanske inom 3–5 år och i större volymer kanske inom 5-10 år.