Sex spännande hypotesprojekt redo för nästa steg

Projekten har beviljats medel för att möjliggöra fortsatt utveckling och har stor potential att bidra i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi.

De projekt som fått medel är en del av BioInnovations program för hypotesprövning. Hypotesprövningsprojekten syftar till att i steg 1 bekräfta, eller avfärda, nya djärva idéer. De projekt som nu beviljats medel är en del av programmets steg 2 där projekten under ett par års tid får möjlighet att fortsätta utvecklingen.

– Det var totalt 32 projekt som hade möjlighet att ansöka om Steg 2. Att sex av dessa hade lyckats bekräfta sin hypotes och utveckla ett konsortium för ett större projekt är glädjande och visar att detta format fungerar på det sätt som vi hoppats. Vi ser fram emot att fortsätta följa dessa satsningar och berätta om de framsteg som görs, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Projekten spänner över flera forskningsområden – från biobaserad plast tillverkad av lignin till textiler baserade på skogens råvaror.
Papperstextiler som utvecklas inom ramen för projektet skogens tyg siktar på att ersätta garner som idag tillverkas av syntetiska fibrer från fossilbaserade råvaror.

– Ambitionen med Skogens tyg är att ta nästa steg i utvecklingen av svensk papperstextil för mode, inredning och teknisk textil. Vi vill skala upp och vidareutveckla tekniken för att se inom vilka användningsområden pappersgarnet lämpar sig bäst, säger Lena-Marie Jensen, projektkoordinator på Skogens tyg.

Projektet Bioplast från skogen hoppas att med hjälp av sin bioplast kunna ersätta fossila plaster. Ett av målen med bioplasten är att omställningen ska vara enkel och tillverkningen ska kunna ske med hjälp av plastindustrins befintliga processer.

Biobaserad färg för brandskydd av trä är ett annat projekt. Projektet bygger på en innovation där träets naturliga skönhet bevaras samtidigt som högsta brandskyddsklass uppnås.

– Bioinnovations stöd gör det möjligt för oss att jobba med våra kunder och ledande akademiska partners och skapar nya affärsmöjligheter inom brandskyddsfärger på trä där Quartzene blir en nyckelingrediens, säger Christer Sjöström, FoU chef och grundare av Svenska Aerogel.

I ett annat intressant projekt tar man tillvara på fiberslam från massabruk och omvandlar detta till svampbaserade livsmedel, i syfte att ta fram miljövänliga och proteinrika livsmedel.

Projektet 3D-printade emballage ska undersöka möjligheterna att ta fram biobaserade specialemballage som har potentialen att minska fossilberoendet inom transportsektorn.