Seminarium om Bio-based Industries utveckling, möjligheter och utlysning 2018

" "

Välkommen att delta på ett seminarium för att lyssna och ställa frågor kring Bio-based Industries (BBI) verksamhet. BBI är ett avtal mellan kommissionen och BioIndustry Consortium (BIC).

Nelo Emerencia från BIC ger en bild av BBI:s verksamhet, fokus, kommande utlysning och väg framåt. Mycket tid avsätts för Q & A.

Datum: Onsdag 24 januari 2018
Lokal: Rosenlundsgatan 9, Stockholm (T-station Mariatorget eller pendeltågsstation Södra station med uppgång Rosenlundsgatan).
Tid: 13.00–16.00

Anmälan till Alice Kempe, alice.kempe@energimyndigheten.se. Lokalen rymmer cirka 35 personer.