Save the date: Möjligheter för industriella bioprocesser integrerade i energieffektiva bioraffinaderier

Under våren har det inom BioInnovation pågått ett projekt för att kartlägga nuläge och möjligheter för industriella bioprocesser integrerade i energieffektiva bioraffinaderikoncept.

Intresserade aktörer inbjuds nu att medverka i en workshop om projektet den 26 augusti. Preliminära slutsatser kommer att presenteras, och deltagarna kommer att ha möjlighet att bidra till slutsatser om de möjligheter och utmaningar som identifierats.

Preliminärt planeras workshopen att arrangeras i närheten av Arlanda, 26 augusti kl 10-16. Detaljer om arrangemang och agenda kommer att presenteras i början av augusti.

Vill du redan nu anmäla intressen att delta i workshopen (icke bindande) klicka här.