Så får IPOS träfasaderna att skina i Skellefteå

På bild: Robert Lundström från Skellefteå Industrihus och Niclas Björngrim, LTU samarbetar kring ett flertal byggnader i Skellefteå inom IPOS D2.

I Skellefteå finns det flera fina fasader som vittnar om ett givande samarbete mellan Skellefteå Industrihus och Luleå Tekniska Universitet. Att gå ihop för att lösa problem i staden vinner båda parter mycket på, konstaterar Niclas Björngrim, forskare på LTU.
– Vi får prova våra metoder och verktyg samtidigt som Skellefteå Industrihus får de senaste metoderna och verktygen i sin verksamhet.

Mitt i centrala Skellefteå och ett stenkast från Skellefteå-älven ligger innovationshuset The Great Northern. Byggnaden med träavsnitt invigdes i början av 2017 – på vilken vädret satt sina spår på bara några år.

– Fasaden med värmebehandlat trä var jättesnygg från början med ett guldbrunt uttryck, men med sol och regn har det ju ändrats. På den här fasaden ligger det horisontella ribbor och när det regnar kan vattnet stanna kvar på ribborna. Det gör att det skapas svarta mögelfläckar, säger Niclas Björngrim.

Träribbor före och efter

Exempel på fasader före och efter behandling som LTU och Skellefteå Industrihus arbetar med inom projektet.

För att hjälpa förvaltaren Skellefteå Industrihus att komma till rätta med problemen har träteknikteamet på LTU bytt ut ribborna som de också lagt gummidistans mellan.

– Nu när det regnar rinner vattnet förbi och bakom. Det gör att det inte blir det här svarta fula som av det stående vattnet, förklarar han vidare.

LTU lär Skellefteå Industrihus att hantera sitt trä bättre

Arbetet med The Great Northern:s fasad är ett exempel på det arbete som görs inom ramen för BioInnovations innovationsprojekt IPOS DP2. LTU och Skellefteå Industrihus är två av totalt 21 partners inom IPOS delprojekt 2 ’Behovsstyrd förädling av svenskt trä’.

Bror Sundqvist, LTU

Bror Sundqvist leder delprojekt 2 inom IPOS och även verksamhetsledare på LTU.

– Vi på LTU har ett lokalt samarbete med Skellefteå Industrihus, som är helägt förvaltningsbolag till Skellefteå kommun. Tillsammans ser vi hur man ska inspektera, hålla koll, göra förbättringar och göra mätningar inom ramen för det här projektet. För oss handlar det om att lära Skellefteå Industrihus hur de kan hantera sitt trä bättre, förklarar Bror Sundqvist, projektledare och verksamhetsledare på LTU.

IPOS DP2 är ett stort projekt med många delprojekt– allt ifrån skogen till färdig träprodukt.  Det är framförallt sågverkens totala utmaning den närmaste framtiden att få till nya tekniska lösningar och bli bättre på att använda träråvaran som projektet utgår ifrån i sitt arbete.

– Det är ett jättestort projekt och innehåller många olika delar, men det handlar i grunden om att bättre tillgodose det industriella byggandet med både volymer och kvalitét, säger Bror Sundqvist.

Robert Lundström, projektledare på Skellefteå Industrihus ser flera fördelar med samarbetet med LTU.

– Framförallt har vi en samarbetspartner att bolla frågor med till hur problemen ska lösas.

Jobbar ihop med parkeringshuset Renen

Om man ser till IPOS-projektet är det framförallt olika typer av utmaningar relaterat till fukt som man utgått ifrån, förklarar Robert Lundström.

– Vi har utgått från problematik där vi bland annat mäter fukt i en nybyggnad med KL-stomme, åtgärdat

The Great Northern

På bild: The Great Northern är en av de fasader som LTU och Skellefteå Industrihus jobbar med inom IPOS.

fuktproblematik och svartmögel i en träfasad samt åtgärdat nötningsskador i en trätrappa.

Inom IPOS DP2 har LTU och Skellefteå Industrihus också jobbat ihop med parkeringshuset Renen, som ligger på andra sidan E4:an sett från The Great Northern. Även den byggnaden har präglats av väder och vind.

– Där har vi en delvis värmebehandlad fasad som är målad i några riktningar och brandskyddsimpregnerad i ett väderstreck. Eftersom den målade fasaden vätter mot E4:an funderar vi på hur färgen förändras över tid när den stryks på ett värmebehandlat trä. Samtidigt har vi kombinationen med den kraftiga trafiken intill, säger Niclas Björngrim.

Han studerar bland annat hur den brandskyddsimpregnerade delen påverkas av att vara mer solexponerad. En grupp som är intresserade av exponerade fasader är arkitekter eftersom de ofta vill veta hur uttrycket blir över tid.

Även Robert Lundström ser att andra i branschen skulle ha nytta av att ta del av de framsteg som görs inom IPOS DP2.

– Det kan bidra med erfarenheter och om industrin ska kunna använda sig av detta behöver LTU sammanställa en kunskapsbank från de projekt som utförts.

Ytterligare ett projekt i staden som Skellefteå Industrihus och LTU samarbetar kring är Svalan – Sveriges största kontorshus i trä. Den byggnaden väntas stå klar sommaren 2021.