RE:Source söker deltagare till innovationstävling

Innovationstävlingen ska sätta fart på kreativiteten för att få fram lösningar om hur plast kan användas på ett hållbart sätt i framtiden. Det strategiska innovationsprogrammet söker nu personer som vill ingå i de två lag som ska ta fram idéer för en globalt hållbar och cirkulär ekonomi, med inriktning på nutrition och hälsa.

– Genom att sätta ihop team med olika personer så hoppas vi skapa grupperingar av människor som stimulerar varandra, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source i en nyhet på programmets webbplats.

Tävlingen, som arrangeras i samarbete med Naturvårdsverket, genomförs under hela 2019 och deltagarna samlas på 1,5-dagars internat vid fem tillfällen under året. Tanken är att man ska hitta strategiska samarbeten med oväntade partners och att deltagarna även ska kunna ta med sig idéer och erfarenheter in i sina ordinarie arbeten.

– Dagens användning av plast, inte minst inom förpackningar, ifrågasätts idag och de lösningar som utvecklas på grund av detta är ofta begränsade till dagens system och förutsättningar, säger Jonas Enebro, RISE, projektledare för innovationstävlingen.

Ska hitta systemlösningar
Under tävlingen ligger fokus på att identifiera systemlösningar och nya affärsmodeller, inte på att utveckla enstaka tekniker.

– Vi vill fokusera på intressanta lösningar, inte problemen, för hur plast ska vara hållbart i framtiden, säger Evalena Blomqvist.

– Med denna innovationstävling hoppas vi kunna lyfta blicken och istället fokusera på hur framtidens hållbara lösningar för att tillhandahålla nutrition och hälsa kan se ut och vilken roll plast har där. Jag hoppas att tävlingen ger inspirerande framtidsbilder där en resurseffektiv användning av plast bidrar till hållbara lösningar, säger Jonas Enebro.

Sista dag för anmälan är den 15 februari. Läs mer om innovationstävlingen här.