Regeringen inleder arbete för en bioekonomistrategi

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har nu startat upp dialogprocessen för arbetet med den nationella bioekonomistrategin.

Det är i samarbete med berörda näringar, forskningsaktörer, myndigheter och miljöorganisationer som den nya bioekonomistrategin ska tas fram. Målet med strategin är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Tillsammans ska vi skapa en bioekonomi i världsklass. Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Den här strategin är en väldigt viktig del i det arbetet, säger Jennie Nilsson.

Strategin är tänkt att presenteras under hösten 2021.

Läs mer i pressinformationen från Näringsdepartementet här.