Rapport från workshop: Construction & Design

Den 10 april höll expertteam Construction & Design en andra workshop i arbetet med att utveckla ett första innovationsprojekt inom området. Drygt 30 personer från företag, offentlig verksamhet, institut och akademi samlades för att diskutera innehållet i de delprojekt man skissar på i innovationsprojektet.

En dokumentation från workshopen hittar du här. Vill du veta mer eller engagera dig i projektet, kontakta Marie Johansson.