Projektresultat i fokus på Årskonferens 2019

Resultat från projekt inom biobaserade kemikalier, produkter i vården, textillika material och biobaserat byggande var i fokus när BioInnovation tillsammans med Västsvenska Kemi- och Materialklustret arrangerade Årskonferens 2019.

Drygt 260 deltagare fanns på plats på under den uppskattade dagen på Chalmers konferens i Göteborg den 17 januari. Dagen bjöd på ett 30-tal föredrag i fyra seminariespår och en utställningsdel.

– Det var roligt att få delta i en välarrangerad Årskonferens med intressanta och stimulerande föredrag. Dessutom var det bra att projekt som finansieras via andra program fanns med i såväl seminarieprogrammet som utställningen vilket visar hur hela innovationsområdet kan stärkas. Jag uppskattar särskilt blandningen av konkreta utvecklingsprojekt och långsiktiga forskningsprojekt, det visar tydligt bredden på programmet, säger Margareta Groth, Vinnova.

En viktig del av konferensen var resultatspridning från BioInnovations första utlysning för innovationsprojekt där tre projekt under tre år utvecklat projekt inom områdena närodlad textil, drivmedel och kemikalier från lignin och biobaserat byggande.

Marie Johansson, RISE, innovationsprojektledare för projektet FBBB. Fotograf: Johan Olsson.

Marie Johansson från RISE har varit projektledare för innovationsprojektet Framtidens Biobaserade Byggande och Boende (FBBB).
– Nu ska det bli intressant att se hur resultaten från projekten kommer att implementeras i industrin, exempelvis projekten som vi drivit inom digitalisering. Det ska också bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen av bjälklag och klimatskal. Vi kan konstatera att den utveckling vi drivit inom FBBB resulterat i nya projekt. Ett konkret exempel är ”Utmana urbaniseringen”, som drivs från Luleå tekniska universitet, berättar Marie Johansson.

Anna Altner, the Loop Factory, presenterade projektet Biobaserade och innovativa material för ljudabsorbenter i offentliga lokaler som fått finansiering genom BioInnovations första tematiska utlysning. Fotograf: Johan Olsson.

Vid konferensen presenterades också resultat från BioInnovations första tematiska utlysning för biobaserade innovationer i offentlig sektor samt angränsande EU-projekt och lokala utvecklingsinitiativ i Västra Götaland.

Maria Hollander, vd Paper Province, Anna Wiberg, programchef BioInnovation och Caroline Löfgren, klusterledare för Västsvenska Kemi- och Materialklustret. Fotograf: Johan Olsson.

– Samverkan är nyckeln för att lösa de utmaningar vi står inför i samhället vad gäller klimatförändringar och omställning av hur vi både lever, arbetar och bygger våra samhällen. Vi i Västsvenska Kemi- och Materialklustret är mycket glada över att det var sådant stort intresse för Bioinnovations årskonferens här i Västsverige – det skapar förutsättningar till att tillsammans skapa nya innovationer, säger Caroline Löfgren, klusterledare på Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

– Vi har haft en givande dag med mycket mingel i montern och är fulla av inspiration från bra föreläsningar. Helt fantastiskt vad mycket innovationer som bubblar där ute bland företag, forskare och i olika projekt! Det är toppen med nätverk och dagar som dessa där vi får träffas över bransch- och regionsgränserna. Det är möten som dessa som gör att lokala satsningar når utanför länsgränserna och verkligen får fart, säger Maria Hollander, vd för Paper Province.

Bland utställarna fanns förutom projekt från BioInnovation, Klimat 2030, Paper Province, The Wood Region, Smart Housing Småland, Re:Source, Lighter, Prowood, Trash-2-Cash, Treesearch och Wargön Innovation.

Se fler bilder från Årskonferensen här.