Programmet publicerat för programkonferens 9 juni

Den 9 juni är det dags för BioInnovations programkonferens. Konferensens tema är ”Cirkularitet och samverkan i framtidens bioekonomi”.

Dagen genomförs i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm och kommer att fokusera på följande områden:

  • Cirkulärt träbyggande
  • Design för cirkularitet
  • Omställning genom samverkan.

Bland föredragshållarna finns

Amanda BornekeAmanda Borneke, specialist hållbarhet i cirkulär ekonomi på SWECO som kommer tala om Områdesanalys Cirkulärt träbyggande.

 

 

 

Magnus Fransson, projektledare på Sustainable Innovation som kommer tala om Take-away för mat och dryck – omställning till hållbart förpackningssystem. 

 

 

 

Merima Hasani, docent vid Chalmers samt koordinator kommer att berätta om Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

 

 

 

Till program och anmälan!