Produkten GreenAll suger upp olja utan att suga upp vatten

Skogsindustrierna har pratat med Lars-Erik Sjögren på företaget Biosorbe.

Erik Josephson och Lars-Erik Sjögren driver Biosorbe. Bild: Skogsindustrierna

Hej Lars-Erik Sjögren! På företaget Biosorbe använder ni er av skog för att ta hand om oljeutsläpp – berätta!

– Tillsammans med forskare på KTH har vi lyckats ta fram ett material som suger upp olja. Vi använder oss av cellulosa från massaproduktion som efter­behandlas på ett speciellt sätt. Fram får vi en produkt som kan suga upp olja – vatten däremot sugs inte upp.

Kan du ge ett exempel på hur er produkt kan användas?

– Tänk dig att det har skett ett oljeutsläpp i en hamnbassäng. I dag funkar det så att en tankbil måste köras ut i hamnen, där får den stå och suga upp oljan och kör sedan vidare till en avfallsanläggning där oljan ”dumpas”. Vår produkt kan i stället rena vattnet på plats. Vi placerar vår produkt som ett filter i ett oljefat, kopplar på en pump och sen filtreras oljan bort från vattnet. Vi sparar alltså tid och energi genom att använda vår hållbara produkt.

Hur skiljer den sig från konkurrenter?

– De flesta av dagens produkter är olje­baserade och oljan man samlar bränns oftast. Vår produkt, GreenAll, är ”hållbar” i sig själv eftersom den görs av förnybar skogsråvara. Och viktigast av allt – vi kan ta tillvara den olja som spillts ut.

Hur återanvänder ni oljan?

– Många oljor som släpps ut i naturen är dyra, men med vår produkt kan vi slunga
ut oljan som sugs upp och sedan kan den renas och återanvändas. Pappers­massan som använts för att suga upp oljan är svår att åter­använda och kommer gå till energiåtervinning i stället.

Vad är nästa steg?

– Vi har samarbetat med Rottneros bruk för att ta fram cirka 7 000 kilo av vår produkt. Målsättningen under 2020 är att få igång en egen produktionsanläggning så att vi kan skala upp volymerna och komma ut på marknaden.

Kort om GreenAll

När ett oljeutsläpp inträffar bör man så snabbt som möjligt ta hand om oljan så att skadorna minimeras. Green All är marknadens enda ”gröna” oljesanerings­produkt som är gjord av cellulosa från skogen.
Produkten görs av företaget Biosorbe och just nu är patentet säkrat på några utvalda marknader.

Källa: Skogsindustrierna